Lever internal training video link

各位同事:

企业发展部组织的培训现在已经经过几个月的实施,我们的各位总监们也付出了很多时间和精力,把自己的真知灼见无私得分享给各位。

为了让我们的培训更加有实用性,企业发展部整理了培训的课程,在这里和大家分享,希望大家能够把这些培训的内容能让你们真真正正的得到成长。

视频地址如下:

励维内训#2 - 七个习惯 - 1
http://v.qq.com/page/h/3/y/h0192b93b3y.html
 
励维内训#2 - 七个习惯 - 2
http://v.qq.com/page/e/x/7/e0192uhdjx7.html
.0
励维内训#3 - 沟通技巧
http://v.qq.com/page/v/8/8/v0192h48t88.html
 
励维内训#4 - PPT使用技巧
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMTAyNTU1Ng==.html
 
励维内训#6 - 会议管理
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMTEwODc2MA==.html
 
励维内训#7 - 时间管理
http://v.qq.com/page/c/5/d/c01927n5d5d.html
 
励维内训#8 - 店销的基本流程&标准
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMTIzODMzNg==.html
 
励维内训#9 - 店销的基本流程&标准2 - 1
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMTI1MDcyMA==.html
 
励维内训#9 - 店销的基本流程&标准2 - 2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMTk3ODY5Ng==.html
 
励维内训#10 - 路演的基本流程
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMjAzNDk2MA==.html
 
励维内训#11 - 店销的基本流程3 - 1
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMjI1ODU4MA==.html
 
励维内训#11 - 店销的基本流程3 - 2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMjMyNDU4NA==.html
 
励维内训#11 - 店销的基本流程3 - 3
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMzIwMzc0NA==.html
 
励维内训#12 - 如何做一个优秀的城市经理 - 1
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMzMwNjQ5Mg==.html
 
励维内训#12 - 如何做一个优秀的城市经理 - 2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMzMyNDM4NA==.html
 
励维内训#14 - 项目经理管理手册 - 1
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU3NjQ2NjkwMA==.html
 
励维内训#14 - 项目经理管理手册 - 2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU3NjQ2NjkwNA==.html
 
励维内训#15 - 汽车行业的基本常识—第一部分 - 1
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNDYzMzg4NA==.html
 
励维内训#15 - 汽车行业的基本常识—第一部分 - 2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNDY0NzYzMg==.html
 
励维内训#15 - 汽车行业的基本常识—第一部分 - 3
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNDY1MzI0NA==.html
 
 
 
公司定期都会有培训视频更新,请大家多多关注,不要错过了精彩的培训内容。

share: